Menu

Tin tức & sự kiện

Hệ đào tạo song ngữ

Cập nhật: 12/07/2019 Lượt xem: 774

Với mong muốn giúp trẻ đa dạng ngôn ngữ trong thời kỳ hội nhập, Trường Mầm non Quốc tế Cool School mở hệ đào tạo Song ngữ. Tại Cool School, học sinh khối Song ngữ được vui học theo chương trình đa dạng tiếng Anh và tiếng Việt, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ để kích thích

Với mong muốn giúp trẻ đa dạng ngôn ngữ trong thời kỳ hội nhập, Trường Mầm non Quốc tế Cool School mở hệ đào tạo Song ngữ. Tại Cool School, học sinh khối Song ngữ được vui học theo chương trình đa dạng tiếng Anh và tiếng Việt, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ để kích thích Với mong muốn giúp trẻ đa dạng ngôn ngữ trong thời kỳ hội nhập, Trường Mầm non Quốc tế Cool School mở hệ đào tạo Song ngữ. Tại Cool School, học sinh khối Song ngữ được vui học theo chương trình đa dạng tiếng Anh và tiếng Việt, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ để kích thích Với mong muốn giúp trẻ đa dạng ngôn ngữ trong thời kỳ hội nhập, Trường Mầm non Quốc tế Cool School mở hệ đào tạo Song ngữ. Tại Cool School, học sinh khối Song ngữ được vui học theo chương trình đa dạng tiếng Anh và tiếng Việt, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ để kích thích Với mong muốn giúp trẻ đa dạng ngôn ngữ trong thời kỳ hội nhập, Trường Mầm non Quốc tế Cool School mở hệ đào tạo Song ngữ. Tại Cool School, học sinh khối Song ngữ được vui học theo chương trình đa dạng tiếng Anh và tiếng Việt, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ để kích thích

Tin tức khác
Video
register