Menu

Lịch học Mầm non

 • TEF VĂN KHÊ
 • Hệ tiêu chuẩn
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Nhà trẻ 18 - 24 tháng tuổi
  Thứ 2 đến thứ 6
  7h00-17h00
  Cô Liên
  18 đến 24 tháng tuổi
  Nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi
  Thứ 2 đến thứ 6
  7h00-17h00
  Cô Hiền
  24 đến 36 tháng tuổi
  Mẫu giáo 36 - 72 tháng tuổi
  Thứ 2 đến thứ 6
  7h00-17h00
  Cô Hoa
  36 đến 72 tháng tuổi
  Hệ song ngữ
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Kitty
  Thứ 2 đến thứ 6
  7h00-17h00
  Thầy Andy
  24 đến 36 tháng tuổi
  Duckling
  Thứ 2 đến thứ 6
  7h00-17h00
  Cô Olga
  24 đến 36 tháng tuổi
  Alphabet Foundation
  Thứ 2 đến thứ 6
  7h00-17h00
  Thầy Roman
  36 đến 72 tháng tuổi
  Dory
  Thứ 2 đến thứ 6
  7h00-17h00
  Leila
  36 đến 72 tháng tuổi
Đăng ký khóa học
Video
register