Menu

Lịch học Trung tâm tiếng anh

 • TEF TRUNG KÍNH
 • TEF VĂN KHÊ
 • TEF GIẢNG VÕ
 • PRE-STARTERS 1
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Kitty
  Thứ 2, thứ 4
  18h00 - 19h30
  Cô Leila + Cô Liên Hương
  3-6 tuổi
  Duckling
  Thứ 2, Thứ 4
  18h15 - 19h45
  Thầy Roman - Cô Mai Lý
  3-6 tuổi
  Alphabet Foundation
  Thứ 3, thứ 6
  18h00 - 19h30
  Thầy Roman + Cô Liên Hương
  3-6 tuổi
  STARTERS 1
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Dory
  Thứ 3, thứ 6
  18h00 - 19h30
  Cô Olga - Cô Kiều Vân
  7-8 tuổi
  Garfield
  Thứ 2, Thứ 4
  18h00 - 19h30
  Thầy Andy - Cô Vân Anh
  6-11 tuổi
  Dumbo
  Thứ 3, thứ 6
  18h15 - 19h45
  Cô Olga - Cô Kiều Vân
  9 - 10 tuổi
  MOVER 1
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Solutions pre
  Thứ 3, Thứ 6
  18h00-19h30
  Liên Hương
  Lớp 10, 11, 12
  Solutions elementary
  Thứ 5, Chủ Nhật
  T5: 18h00-20h00, CN: 14h00-15h30
  Cô Liên Hương
  11-14 tuổi
  LUYỆN THI IELTS
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Get Ready for Ietls (Speaking, Writing, Reading, Listening)
  Chủ Nhật
  8h30 -11h30
  Cô Liên Hương
 • Starters 1
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  English Communication
  Thứ 3, Thứ 6
  18h15 - 19h45
  Cô Leila - cô Hương
  Trẻ 3 - 6 tuổi
  Mover 1
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Angry Bird
  Thứ 2, Thứ 5
  18h00 - 19h30
  Cô Anna - cô Hoa
  6 - 11 tuổi
  Nemo
  Thứ 4, Thứ 6
  18h00 - 19h30
  Cô Julia - Cô Ngọc Anh
  6 - 11 tuổi
 • STARTERS 1
  Tên lớp
  Lịch học dự kiến
  Thời gian
  Giáo viên
  Đối tượng
  Nemo
  Thứ 3, thứ 6
  18h00 - 19h30
  Leila
  6 - 11 tuổi
Đăng ký khóa học
Video
register